ทำกิจกรรมสะสมอัญมณี

ROAD MAP พาตะลุยสะสม อัญมณี

กิจกรรมแจกอัญมณี 8 ด่าน ด่านละ 7 อัญมณี

สะสมครบ 50 อัญมณี นำไปหมุนกงล้อลุ้นรับเงินสดและทองคำฟรี